Πολιτική Επιστροφών

Επιστροφές προϊόντων

Για όλες τις αγορές που πραγματοποιούνται από το κατάστημα μας υπάρχει το δικαίωμα επιστροφής εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:


  • Περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα του edive.gr πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή ή κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ).
  • Σε οποιαδήποτε περίπτωση ο αγοραστής αλλάξει γνώμη και εφόσον το προϊόν δεν έχει κατασκευαστεί κατά παραγγελία  και δεν προκύπτουν υγειονομικοί λόγοι.

Σε κάθε περίπτωση  το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία της έκδοσης απόδειξης ή τιμολογίου. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη - παραστατικό αγοράς ή δελτίο εγγύησης προϊόντος. Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση  ή επιστροφή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη, χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν  και να είναι σε άριστη κατάσταση αχρησιμοποίητα, μαζί με  τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Οδηγίες χρήσης, Απ. Λιανικής κ.ο.κ).


Σε περίπτωση που τα προϊόντα δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε το edive.gr έχει το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή .

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων που δεν ικανοποιούν τον πελάτη επιβαρύνουν τον πελάτη.

Τα έξοδα επιστροφής ελαττωματικών ή  κατεστραμμένων κατά την μεταφορά προϊόντων  επιβαρύνουν το edive.gr.

Συμπληρώστε την φόρμα επιστροφής (RMA)